I N F O R M A C J A

Sąd Rejonowy w Zakopanem uprzejmie informuje, że sprawa o sygn. akt II K 514/18, wyznaczona na dzień 12 listopada 2018 r. godz. 9:30 sala 219 nie odbędzie się w związku z ustanowieniem w tym dniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 7 listopada 2018 r. poz. 2117).

Rejestr zmian dla: I N F O R M A C J A