Mediatorzy

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.


Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

  • Lista mediatorówrtf
  •  

    Zakładka do Strony Ministerstwa dotycząca mediacji: