Zamówienia publiczne

Artykuły

 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Zakopanem

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Sprzątanie budynków Sądu Rejonowego w Zakopanem

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

  „Wykonywanie robót remontowo – budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalne 13”

   

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytana o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

  „Wykonywanie usługi fizycznej ochrony budynków Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalne 13”


  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

   

  „Wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13".

  Czytajwięcejo: