Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sąd Rejonowy w Zakopanem udostępnia bazę danych nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

2018

 

 

2017

 

 

 

2016

 

2015

 

2014