Pomoc postpenitencjarna

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom

przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA

 

Centrum zostało powołane na podstawie trójstronnego porozumienia, zawartego 3 listopada pomiędzy Sądem Okręgowym w N.Sączu, Zakładem Karnym w N.Sączu oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda, które przyjęło status organu prowadzącego.

 

Pomoc świadczona przez Centrum Pomocy jest bezpłatna, a korzystać z niej mogą osoby opuszczające zakłady karne:

 • po odbyciu kary w całości
 • po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • objęte systemem dozoru elektronicznego i ich rodziny

 

W Centrum Pomocy na chwilę obecną można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:

 • prawnika
 • doradcy zawodowego
 • wychowawcy ds. postpenitencjarnych
 • kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych
 • specjalistę pracy socjalnej
 • psychologa

a także:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią
 • informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów.
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnień
 • pomoc rzeczowa: bony żywnościowe,odzież,bilety komunikacji publicznej

 

W Centrum obowiązuje telefoniczna rejestracja:

tel. 18 44 11 994

tel. 18 540 40 40

 

Adres:

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom

ul. Zakościelna 3

33-300 Nowy Sącz

 

Kontakt z koordynatorami Centrum:

Krzysztof Jasiński 883 143 936

Marcin Kałużny 692 115 724

Marek Zając 660 716 605

e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl

 

 

Ulotka Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom plik

 

Trasa dojścia z Zakładu Karnego w N.Sączu do Centrum Pomocy:

Drukuj informację