ZARZĄDZENIE

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Zakopanem

Numer  A-0000-7/12

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie opracowywania statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych

 

u s t a l a m

że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku są dniami wewnętrznymi – bez przyjmowania stron.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezes  Sądu Rejonowego

w Zakopanem

Marek Marchalewicz