Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - wyniki

Zakopane, dnia 16 lipca 2013 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO  W SĄDZIE REJONOWYM W ZAKOPANEM

 

K-1104-6/13

 

1) w konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem  wzięła udział  kandydatka – Xymena  DYDUCH, która uzyskała wyniki:

 

Lp.

Imię i Nazwisko kandydata

Wyniki części testowej konkursu

(0-36 pkt.)

Wyniki z rozwiązania kazusów

Razem liczba uzyskanych punktów

Uwagi

1.

Xymena

DYDUCH

26

1

27

-

2.

Dariusz

BOJARSKI

-

-

-

nieobecny

3.

Dariusz KLUCZKOWSKI

-

-

-

nieobecny

 

 

2) kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia  - B R A K

 

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Zakopanem

Marek Marchalewicz