Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - informacja

Zakopane, dnia 13 lutego 2015 r.

K-111-1/15

LISTA KANDYDATÓW

DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W ZAKOPANEM

 

 

W wyniku analizy dokumentów złożonych przez kandydatów ubiegających się o stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem do konkursu dopuszczeni zostali:

 

Lp.

IMIĘ  I  NAZWISKO  KANDYDATA

1.

Joanna  STACHOŃ – BURTEK

2.

Józef  STASZEL

3.

Tomasz  ĆWIL

4.

Aleksandra  ĆWIL

5.

Wojciech  LEJA

6.

Edyta  JÓZEFIAK

7.

Filip  SPORYSZ

8.

Zofia  RADECKA – BŁACHUT

9.

Magdalena  KRZYSZTOFORSKA

10.

Izabela  KAWAŁEK

11.

Adrianna  RAPACKA

12.

Maciej  HRYC

13.

Mariusz  BURTAN

 

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 900 w pokoju nr 103 (sala konferencyjna) – Sądu Rejonowego w Zakopanem, ul. Gimnazjalna nr 13.

 

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem – potwierdzający tożsamość.

 

Na konkurs można przynieść ze sobą kodeksy (bez komentarza), z których będzie można korzystać na części pisemnej.

 

Trzeci etap konkursu (rozmowy kwalifikacyjne) zostanie przeprowadzony w dniu 27 lutego 2015 r.  o godz. 900 w pokoju nr 103 (sala konferencyjna) – Sądu Rejonowego w Zakopanem, ul. Gimnazjalna nr 13.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Zakopanem

SSR Marek Marchalewicz