Kontrola zarządcza

Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2017

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 7 ust. 5 w związku z ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.

Dokumentacja kontroli zarządczej na rok 2018

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 12 i 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2018 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem. 


Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2016

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 7 ust. 5 w związku z ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.

Dokumentacja kontroli zarządczej na rok 2017

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 12. Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2017 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.

 

Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2015

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 7 ust. 5 w związku z ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.

Dokumentacja kontroli zarządczej na rok 2016

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 12 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2016 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.

 

Dokumentacja kontroli zarządczej na rok 2015

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 12 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2015 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.

 

Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2014

Sąd Rejonowy w Zakopanem, działając na podstawie § 7 ust. 5 w związku z ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2014 dla Sądu Rejonowego w Zakopanem.