Rachunki bankowe

 

- dochody budżetowe (opłaty, koszty, grzywny)

Bank NBP Oddział w Krakowie nr konta: 58 1010 1270 0023 5222 3100 0000

 

dla przelewów transgranicznych: IBAN PL 58 1010 1270 0023 5222 3100 0000 BIC (SWIFT) - NBPLPLPW

 

- sumy depozytowe (depozyty, kaucje, poręczenia majątkowe)

Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta PLN: 83 1130 1017 0021 1001 1090 0004

dla wpłat w walutach obcych:

USD 56 1130 1017 0021 1001 1090 0005

EUR 40 1130 1017 0021 1001 1090 0002

CHF 67 1130 1017 0021 1001 1090 0001

GBP 13 1130 1017 0021 1001 1090 0003

 

- na zlecenie (zaliczki sądowe)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie nr konta: 38 1130 1150 0012 1235 9320 0001

 

- nawiązki: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK nr konta: 54 1130 1150 0012 1235 9320 0004